آموزش آبیاری بارانی

آموزش آبیاری بارانی توسط اسپری جت (میکروجت)Micro-jet sprinkler

 

 

آموزش اجرای آبیاری بارانی توسط آبپاش مخفی شونده (هانتر و ..)

 

آموزش نصب آبیاری بارانی توسط آبپاش اسپرینکلر sprinkler

 

آموزش آبیاری بارانی توسط لوله آبیاری بارانی زعفران (پی فلکس)