آموزش آبیاری اتوماتیک (اتوماسیون آبیاری)

آموزش نحوه استفاده از تایمر آبیاری گلابی

 

آموزش نحوه استفاده از تایمر آبیاری ورسک

تایمر آبیاری با کیفیت عالی

 

آموزش نحوه استفاده از تایمر آبیاری آمیکو

تایمر آبیاری درجه یک

 

آموزش نحوه استفاده از تایمر آبیاری 2 ساعته ورسک

 

تایمر 2 ساعته آبیاری ویلا و آپارتمانی

 

آموزش نحوه استفاده از تایمر آبیاری click

تایمر آبیاری گلابی 3 (مخصوص باغ و ویلا و آپارتمان)

آمورش آبیاری اتوماتیک با استفاده از تایمر و شیر برقی

 

تایمر 4 کاناله هانتر برای شیر برقی