آموزش جوشکاری لوله پلی اتیلن و سفید

آموزش جوشکاری اتصالات پلی اتیلن

1.آموزش جوشکاری اتصالات پلی اتیلن بدون دستگاه

2.آموزش جوشکاری اتصالات پلی اتیلن بوسیله دستگاه جوش

آموزش جوشکاری اتصالات لوله سفید (تک لایه)

بازگشت به فروشگاه