کشاورزی دقیق (precision agriculture )

کشاورزی دقیق (precision agriculture )

در این مقاله به مفهموم کشاورزی دقیق و نحوه استفاده از ابزار نوین کشاورزی برای بهبود عملکرد و مدیریت زراعی خواهیم پرداخت. کشاورزی دقیق یا کشاورزی هوشمند (Precision Agriculture) نوعی مدیریت محاسبه شده

ادامه مطلب
, , , , , ,