فیلم های آموزشی گلابی

فیلم های آموزشی گلابی

آموزش تایمر آبیاری بهکو فروشگاه گلابی آموزش نحوه تنظیم تایمر آبیاری آمیکو آموزش تنظیم شیر برقی تایمر دار کلیک آموزش تنظیم تایمر آبیاری ورسک آموزش نصب ونتوری تزریق کود آبیاری باغچه توسط میکروجت های گلابی آبیاری بارانی زعفران توسط پیفلکس آبیاری باغچه توسط اسپری جت های آبیاری (میکرو آبپاش) فیلم بسته مه پاش رستورانی گلابی

ادامه مطلب