استفاده از میکروجت های سمپاشی و آبیاری گلخانه

استفاده از میکروجت های سمپاشی و آبیاری گلخانه

در این مقاله به کاربرد انواع میکروپاشنده های آبیاری بارنی در گلخانه خواهیم پرداخت. به میکروجت های آبیاری ، اسپری جت یا میکروپاشنده نیز گفته می شود. از میکروجت های آبیاری میتوان به منظور آبیاری، سمپاشی و کودپاشی در گلخانه استفاده کرد.

انواع مختلفی از اسپریر های آبیاری وجود دارند. اما به طور کلی میکروجت ها با توجه به زاویه پاشش به دوگروه 180 و 360 درجه تقسیم می شوند.

میکروآبپاش ها

کاربرد های میکروجت های آبیاری:

1- آبیاری توسط میکروجت

2- سمپاشی و کودپاشی توسط میکروجت

3- استفاده به عنوان مهپاش یا رطوبت ساز

اسپری جت های آبیاری بارانی

میکروجت آبیاری چمن ، باغچه و گلخانه

بیشترین کاربرد میکروجت ها برای آبیاری باغچه و برای عرض های کم می باشد. نصب میکروجت آبیاری باغچه به دو صورت مستقیم روی لوله و یا نصب روی پایه اسپری جت آبیاری می باشد.

برای آبیاری باغچه با عرض حدود 1.5 متر از میکروجت 180 درجه آبیاری و در دو طرف باغچه استفاده می شود. و برای وسط باغچه های با عرض بیشتر از میکروجت های 360 درجه استفاده می کنیم.

از میکروجت ها برای آبیاری فضاهای گلخانه ای نیز میتوان استفاده کرد. از میکروجت های بارانی بیشتر برای آبیاری نشا در گلخانه استفاده می شود. همچنین میتوان از این اسپری جت ها (میکروجت) به صورت سقفی و از بالا به صورت آبیاری بارانی استفاده کرد.

میکروآبپاش بارانی گلخانه
DCIM\100MEDIA\DJI_0027.JPG

استفاده از اسپری جت ها برای سمپاشی و کودپاشی گلخانه

از اسپرجت های آبیاری همچنین میتوان برای سمپاشی استفاده کرد. به این شکل که لوله های 16 و یا 20 آبیاری لودن در فاصله های 3 متر از سقف گلخانه در ارتفاع حدود 2.5 الی 3 متری گلخانه به صورت ردیفی نصب می شوند.

اسپری جت ها نیز با فاصله 2.5 متری از هم روی لوله لودن به شکل زیگزاگی نسبت به ردیف کناری نصب می شوند. تمامی لوله های لودن در ابتدا یا انتهای گلخانه توسط کمربند و انشعاب به یک لوله با سایز 32 تا 63 میلیمتر وصل می شوند.

لوله اصلی ( 32 الی 63 میلیمتر ) به یک پمپ و مخزن متصل میشود که از این مخزن برای مصرف کود و یا سم و همچنین آبیاری نشا میتوان استفاده کرد.

با استفاده از اسپری جت های سمپاش دیگر نیازی به روشهای سنتی سمپاشی یا محلول پاشی کود توسط سمپاش نخواهیم داشت.

استفاده به عنوان مهپاش یا رطوبت ساز

با توجه به درصد بالای پودری آب در انواع میکروجت آبیاری می توان از آنها به عنوان افزایش رطوبت و کاهش دما در فصل گرما استفاده کرد. برای این منظور شبیه روش آبیاری بارانی اسپرجت ها در ارتفاع و در فاصله حدود 3 متری از هم نصب میشوند .

خرید انواع میکروجت های آبیاری بارانی

فروشگاه آبیاری و مهپاش گلابی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.